Chili Piper: برای برنامه ریزی ، تقویم و صندوق ورودی تیم فروش خود ، دوباره اختراع کنید

Chili Piper یک راه حل برنامه ریزی خودکار است که به شما امکان می دهد در لحظه ای که وب سایت شما را تبدیل می کند ، جلسات فروش ورودی را با مجوزهای ورودی صلاحیت کنید ، مسیریابی کنید و کتاب را رزرو کنید. چگونه Chili Piper به تیم های فروش کمک می کند دیگر هیچ صفحه گسترده توزیع سربی گیج کننده ای وجود ندارد ، ایمیل و پیام صوتی رفت و برگشتی فقط برای رزرو جلسه وجود ندارد و فرصت های دیگر به دلیل پیگیری کند از دست نمی رود. ویژگی های Chiper Piper شامل Chili Piper چشم انداز شما را با یک تجربه برنامه ریزی بهتر برای فراهم می کند

فروش و بهره وری خود را با این 6 هک افزایش دهید

من طرفدار بسیار زیادی هستم که هر روز از بیشترین وقت خود استفاده می کنم و سعی می کنم همه کارمندانم را تا حد ممکن مثمر ثمر قرار دهم - خصوصاً تیم فروش که حیاتی ترین بخش در هر شرکت SaaS است.

معیارهای کلیدی رویداد که هر مجری باید دنبال کند

یک بازاریاب باتجربه مزایای ناشی از رویدادها را درک می کند. به طور خاص ، در فضای B2B ، رویدادها بیش از سایر اقدامات بازاریابی منجر به تولید می شوند. متأسفانه ، بیشتر منجر به فروش تبدیل نمی شود ، و چالشی برای بازاریابان برای کشف KPI اضافی برای اثبات ارزش سرمایه گذاری در رویدادهای آینده است. به جای تمرکز کامل بر روی سرنخ ، بازاریابان باید معیارهایی را در نظر بگیرند که نحوه دریافت این رویداد را توسط مشتریان بالقوه ، مشتریان فعلی ، تحلیلگران و