تبلیغ کنندگان چگونه از جنون مارس سود می برند؟

در سال 2015 ، 11.3 میلیون بیننده در کل جنبش مارس جنبش NCAA به همراه رکورد 80.7 میلیون بیننده جریان مستقیم فیلم داشته است. پربیننده ترین بازی 28.3 میلیون بیننده را به خود جذب کرده است. اگر فکر نمی کنید این یک معضل بزرگ است ، باید این ماه در مرکز ایندیاناپولیس (محل دفاتر ما) کار کنید! بیشتر ماه ما از خانه کار خواهیم کرد. این اینفوگرافیک از Koeppel Direct نشان دهنده فرصتی فوق العاده است که مارک ها و بازاریابان باید به آن برسند

جرم و دفاع از تولید تقاضا

با شروع بازی March Madness Sweet شانزده ، Integrate فکر کرد که این زمان مناسبی برای بهره گیری از اشتیاق ورزشی دانشجویی شخصیت های هدف خود خواهد بود. اینفوگرافیک جدید Integrate یک اینفوگرافیک به موقع و سرگرم کننده است که از استعاره های بسکتبال نازک محجبه ، اما امیدوارم اطلاعاتی برای نشان دادن مزایای اتوماسیون تلاش های تولید تقاضای شخص ثالث استفاده می کند. نکات کلیدی این اینفوگرافیک عبارتند از: جرم بد - کارهای دستی و زمان واکنش آهسته Great Offense - خودکار سازی برای به ثمر رساندن فرصت های بیشتر دفاع بد