10 نکته برای یک استراتژی Gamification برنده

مردم مرا مجذوب خود می کنند. به آنها یک پیام بازاریابی خارق العاده با تخفیف بدهید و آنها کنار می روند ... اما به آنها این فرصت را می دهید تا در صفحه نمایه خود یک نشان کسب کنند و برای این کار می جنگند. من خودم را سرگرم می کنم چون بعد از از دست دادن شهرداری در Foursquare خودم را پریشان می دانم - این مسخره است. این فقط همان چیزی است که گیمیفیکیشن به آن بستگی دارد. چرا Gamification کار می کند؟ گیمیفیکیشن برای ارضای برخی از اساسی ترین خواسته های انسان کار می کند: شناخت و پاداش ،