فروش در وبلاگ ها

News.com - Bearish در وبلاگها Forbes.com - The MySpace Bubble چند یادداشت جالب درباره انفجار وبلاگ ها. مانند هر "حباب" ، افراد در حال حاضر در مورد "انفجار" صحبت می کنند. برداشت شخصی من این است که نیک دنتون "در وبلاگ ها" بی ثمر نیست ، بلکه در وبلاگ های بد به عنوان یک منبع درآمد بی ثمر است. وبلاگ ها به مرور زمان توسعه یافته و در همه جنبه های وب ادغام می شوند. با این حال ، مانند هر وب سایت ، محتوا