چگونه می توان عنوانی نوشت که بازدیدکنندگان را درگیر خود کند

انتشارات همیشه از این مزیت برخوردار است که عناوین و عناوین خود را با تصاویر یا توضیحات قدرتمند پیچیده است. در حوزه دیجیتال ، این تجملات اغلب وجود ندارد. محتوای همه افراد در یک توییت یا نتیجه موتور جستجو بسیار شبیه به نظر می رسد. ما باید توجه خوانندگان مشغول را بهتر از رقبای خود جلب کنیم تا آنها کلیک کرده و محتوای مورد نظر خود را بدست آورند. به طور متوسط ​​، پنج برابر تعداد افراد عنوان را به عنوان خوانده شده از نسخه اصلی ، می خوانند. چه زمانی