Cision اندازه گیری بازاریابی تأثیرگذار را به ابر ارتباطات آنها اضافه می کند

یک عامل مهم که شما باید در صنعت Martech به خاطر بسپارید این است که اکثر شرکت ها برای تمایز و رشد تجارت خود در یک چرخه بهبود مستمر قرار دارند. پلتفرمی که شما چند سال پیش استفاده کردید حتی ممکن است دیگر وجود نداشته باشد. Cision از جمله شرکت هایی است که صادقانه من آنطور که باید به آن توجه نکردم. وقتی صحبت از روابط عمومی می شد ، آنها قطعاً رهبر سهم بازار بودند ،

Distimo: تجزیه و تحلیل برنامه ، تبدیل ها و ردیابی فروشگاه برنامه

Distimo بستر رایگان تجزیه و تحلیل برنامه تلفن همراه را برای توسعه دهندگان و همچنین داده های بازار برنامه را فراهم می کند. پلت فرم Distimo به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا بارگیری برنامه های تلفن همراه ، درآمد برنامه و تبدیل برنامه ها را برای برنامه های خود در چندین فروشگاه برنامه ردیابی کنند. Distimo تجزیه و تحلیل برنامه های تلفن همراه خود را به صورت رایگان ارائه می دهد ، به آنها اجازه می دهد حجم قابل توجهی از داده ها و دقت بهتر را در راه حل پرداختی خود ، AppIQ جمع آوری کنند. AppIQ Distimo داده های رقابتی روزانه را برای برنامه ها در بازارهای مختلف تلفن همراه فراهم می کند.

آژانس شما بمکد

دیروز ، من در دیترویت در مقر یک شرکت بین المللی صحبت کردم که ده ها شرکت تابعه دارد. سخنرانی من یک ساعته بود و متمرکز بر این بود که چگونه می توان به تجزیه و تحلیل متفاوت نگاه کرد ... و به دنبال اطلاعاتی بود که آنها حتی از وجود آنها مطلع نبودند و همچنین اینکه چگونه بر تجارت آنلاین آنها تأثیر می گذارد. این ارائه بررسی های خوبی داشت و دو ساعت بعد ، من هنوز از دیترویت خارج نشده بودم. نشسته بودم و با رهبران بازاریابی از چندین سازمان گفتگو می کردم