خط: با این CRM کامل خط لوله فروش خود را در Gmail مدیریت کنید

با ایجاد شهرت عالی و همیشه کار بر روی سایت خود ، صحبت کردن ، نوشتن ، مصاحبه ها و مشاغلم ... تعداد پاسخ ها و پیگیری هایی که لازم دارم انجام دهم اغلب از شکاف ها عبور می کند. تردیدی ندارم که فرصت های بزرگ را از دست داده ام ، فقط به این دلیل که چشم انداز را به موقع دنبال نکردم. اگرچه مورد بحث این است که نسبت لمس هایی که باید برای یافتن کیفیت داشته باشم

چرا CRM رایگان HubSpot افزایش ناگهانی دارد

در روزهای اولیه تجارت ، مدیریت اطلاعات مخاطبین و مشتریان دشوار نیست. با این حال ، با رشد کسب و کار شما و با جذب مشتری بیشتر و استخدام کارکنان بیشتر ، اطلاعات مربوط به مخاطبین در صفحات گسترده ، دفترچه یادداشت ، یادداشت های مهم و خاطرات مه آلود پراکنده می شود. رشد تجارت شگفت انگیز است و همراه با آن نیاز به سازماندهی اطلاعات شما نیز وجود دارد. اینجاست که HubSpot CRM وارد می شود. HubSpot CRM از ابتدا ساخته شد تا برای مدرن آماده باشد

ConnectLeader TopRung: ابزار مدیریت تغییر عملکرد و فروش B2B

ConnectLeader مبتکر فناوری های شتاب فروش B2B از در دسترس بودن ابزار مدیریت و کارایی فروش و فروش TopRung خود خبر داده است. TopRung از قدرت رقابت تیمی برای همسویی ، اتخاذ و تسریع فعالیت های فروش و همچنین هدایت فرآیند فروش و ایجاد مکالمات بیشتری برای تولید سرب استفاده می کند که به فرصت های خط لوله تبدیل می شوند. TopRung از قدرت رقابت تیمی ، ورزشکاری و سرگرمی استفاده می کند تا: فعالیت ها را در یک راستا ، اتخاذ کرده و تسریع کند ، هدایت فرآیند فروش را ایجاد کنید مکالمات بیشتری برای تولید سرب ایجاد کنید که به فرصت های خط لوله تبدیل می شوند. TopRung به عنوان نامزد نهایی در معرفی شد

Pipedrive: قابل مشاهده بودن در خط لوله فروش شما

تجارت ما از این جهت کمی منحصر به فرد است که ما یک آژانس تخصصی هستیم که با تعداد معدودی مشتری کار می کنیم. با این حال ، با این انتشار همراه با حضور کلی اجتماعی ما ، منجر به تولید بسیاری می شود. در واقع آنقدر منجر می شود که ما اغلب وقت و منابعی برای فیلتر کردن و پیش تعیین صلاحیت هر یک از این آگهی ها برای شناسایی رهنماهایی که برای تجارت ما مناسب هستند ، نداریم. ما می دانیم که فرصت های بسیار خوبی را از دست داده ایم. مانند

10 آمار عملکرد فروش که باید بدانید

چند درصد از فروشندگان به طور متوسط ​​سهمیه خود را از دست می دهند؟ نرخ بستن متوسط ​​چقدر است؟ بهترین تکرارهای فروش نسبت به میانگین چقدر بهتر عمل می کنند؟ چند درصد از فروشندگان واقعاً درد مشتری خود را درک می کنند؟ چند درصد از نمایندگان فروش احساس می کنند خط لوله دقیق است؟ با همکاری Salesforce Work.com ، این اطلاعات مربوط به گروه TAS ، ده داده هشدار دهنده درباره عملکرد فروش را ارائه می دهد. خواه آنرا تکان دهنده ببینید ، یا