آبمیوه گیری: تمام منابع خبری رسانه های اجتماعی خود را در یک صفحه وب زیبا جمع کنید

شرکت ها برخی مطالب باورنکردنی را از طریق رسانه های اجتماعی یا سایت های دیگر ارائه می دهند که به نفع نام تجاری آنها نیز در سایت خودشان است. با این حال ، ایجاد روندی که در آن هر عکس اینستاگرام یا به روزرسانی فیس بوک به انتشار و به روزرسانی در سایت شرکت شما نیاز دارد ، فقط قابل اجرا نیست. یک گزینه بسیار بهتر این است که یک فید اجتماعی را در سایت خود یا در یک صفحه یا صفحه وب سایت خود منتشر کنید. کدگذاری و یکپارچه سازی هر منبع می تواند دشوار باشد