Syncari: یکپارچه سازی و مدیریت داده های چند کاره ، خودکار کردن گردش کار و توزیع بینش قابل اعتماد در همه جا.

شرکت ها غرق در داده هایی هستند که در CRM ، اتوماسیون بازاریابی ، ERP و سایر منابع داده ابری آنها جمع می شود. وقتی تیم های مهم عملیاتی نتوانند در مورد اینکه کدام داده حقیقت را نشان می دهد به توافق برسند ، عملکرد خفه می شود و دستیابی به اهداف درآمد دشوارتر است. Syncari می خواهد زندگی را برای افرادی که در زمینه های بازاریابی ، گزینه های فروش و درآمد فعالیت می کنند و به طور مستمر با دستیابی به داده ها مانع رسیدن به اهداف خود می شوند ، تسهیل کند. Syncari یک محصول تازه می گیرد

بهداشت داده: یک راهنمای سریع برای پاک کردن داده ها

پاکسازی ادغام یک عملکرد محوری برای فعالیت های تجاری مانند بازاریابی پست الکترونیکی مستقیم و به دست آوردن منبع واحد حقیقت است. با این حال ، بسیاری از سازمان ها هنوز بر این باورند که فرآیند پاکسازی ادغام فقط به تکنیک ها و عملکردهای اکسل محدود است که برای اصلاح نیازهای پیچیده و فزاینده کیفیت داده بسیار کم انجام می شود. این راهنما به کاربران تجاری و فناوری اطلاعات کمک می کند تا روند پاکسازی ادغام را درک کنند و احتمالاً به آنها فهماند که چرا تیم هایشان نمی توانند جواب منفی بدهند