تست و بهینه سازی برنامه موبایل خود را با تشویق خودکار انجام دهید

Test Automation from Applause یک سرویس کامل است که اطمینان حاصل می کند برنامه های تلفن همراه و وب شما از یک ساخت به ساز بعدی به طور مداوم رفتار می کنند. من اغلب به مردم می گویم اگر هر چیزی را طراحی یا توسعه دهید و از شما بازخورد بخواهید ، واقعاً بازخورد غیرضروری دریافت خواهید کرد که نه کیفی است و نه کمی. پرسیدن از شخصی برای بازخورد بسیار شبیه پرسیدن این سوال است: "آیا می توانید در این مورد مشکلی پیدا کنید؟" و آزمایش کاربر از حالت عادی پیش می رود