وضوح حملات Buzzwordsmithiness هنگام تماس

یکی از دوستان خوب من برای سالهای طولانی استیو وودروف ، یک مشاور شفافیت خود خوانده (و بسیار با استعداد) است که همچنان به گفتگوی بازاریابی نسبتاً مضحک در میان وب سایت ها و پروفایل های رسانه های اجتماعی ادامه می دهد. او مورد علاقه همیشه خود را از چند سال پیش با من در میان گذاشت: ما مدل جدیدی را برای رشد پایدار و مبتنی بر مصرف کننده مبتنی بر اصول سیستم های انطباقی پیچیده ارائه داده ایم. این پیش فرض جدیدی برای استراتژی برای جهانی است که دستخوش تغییرات ساختاری عمیق است: