آیا راهنماهای نرم افزار آنلاین یک دوست یا رقیب یک پلتفرم هستند؟

یکی از دوستانم از من خواست این هفته پلت فرم آنها را در یک سایت دایرکتوری شخص ثالث مرور کنم ، با بیان اینکه این سایت باعث می شود بازدید کنندگان زیادی در این صنعت بازدید بیشتری داشته باشند. من یک تحلیل سریع از سایت دایرکتوری انجام دادم و درست است ، آنها در صنعت دوستم رتبه های خوبی کسب کرده اند. کاملاً منطقی به نظر می رسد که آنها برای دستیابی به دید بهتر در فهرست ، درخواست بازبینی کنند. یا آن؟