در اینجا یک لیست عالی از نمونه داستان Instagram و مطالعات موردی وجود دارد

ما مقاله قبلی را به اشتراک گذاشته ایم ، هر آنچه درباره داستانهای اینستاگرام باید بدانید ، اما مارک ها چگونه از آنها برای هدایت بازاریابی و فروش استفاده می کنند؟ طبق # اینستاگرام ، از هر 1 مورد بیشترین بازدید 3 مورد مربوط به مشاغل است آمار اینستاگرام: 300 میلیون کاربر به طور فعال روزانه از استوری ها در اینستاگرام استفاده می کنند. بیش از 50٪ مشاغل موجود در اینستاگرام استوری اینستاگرام ساخته اند. بیش از 1/3 از کاربران اینستاگرام هر روز استوری های اینستاگرام را تماشا می کنند. 20٪ داستان ها