رقبای شما در حال کار بر روی استراتژی اینترنت اشیا هستند که شما را دفن خواهد کرد

تعداد دستگاههای متصل به اینترنت در خانه و دفتر من هر ماه همچنان در حال رشد است. تمام مواردی که در حال حاضر در اختیار داریم کاملاً واضح است - مانند کنترل نور ، دستورات صوتی و ترموستات قابل برنامه ریزی. با این حال ، کوچک سازی مداوم فناوری و اتصال آنها باعث ایجاد اختلال در تجارت می شود ، همانطور که قبلاً هرگز ندیده بودیم. اخیراً نسخه ای از اینترنت اشیا was برای من ارسال شده است: دیجیتالی کنید یا بمیرید: سازمان خود را متحول کنید. پذیرفتن