Distimo: تجزیه و تحلیل برنامه ، تبدیل ها و ردیابی فروشگاه برنامه

Distimo بستر رایگان تجزیه و تحلیل برنامه تلفن همراه را برای توسعه دهندگان و همچنین داده های بازار برنامه را فراهم می کند. پلت فرم Distimo به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا بارگیری برنامه های تلفن همراه ، درآمد برنامه و تبدیل برنامه ها را برای برنامه های خود در چندین فروشگاه برنامه ردیابی کنند. Distimo تجزیه و تحلیل برنامه های تلفن همراه خود را به صورت رایگان ارائه می دهد ، به آنها اجازه می دهد حجم قابل توجهی از داده ها و دقت بهتر را در راه حل پرداختی خود ، AppIQ جمع آوری کنند. AppIQ Distimo داده های رقابتی روزانه را برای برنامه ها در بازارهای مختلف تلفن همراه فراهم می کند.

آژانس شما بمکد

دیروز ، من در دیترویت در مقر یک شرکت بین المللی صحبت کردم که ده ها شرکت تابعه دارد. سخنرانی من یک ساعته بود و متمرکز بر این بود که چگونه می توان به تجزیه و تحلیل متفاوت نگاه کرد ... و به دنبال اطلاعاتی بود که آنها حتی از وجود آنها مطلع نبودند و همچنین اینکه چگونه بر تجارت آنلاین آنها تأثیر می گذارد. این ارائه بررسی های خوبی داشت و دو ساعت بعد ، من هنوز از دیترویت خارج نشده بودم. نشسته بودم و با رهبران بازاریابی از چندین سازمان گفتگو می کردم