راکتور اجتماعی: 7,000 تأثیرگذار اجتماعی آماده هستند

ChaCha یک شرکت عالی است که من برای اولین بار نمایندگی خود را راه اندازی کردم مدتها با آن کار کردم. باور اینکه ChaCha 8 ساله است سخت است ... این شرکت چابک است و دائما در حال پیشرفت و پیشرفت است. آنها یک شرکت دره نیستند ، بنابراین همیشه در کانون توجه نیستند - اما همیشه برای بازدید بیشتر در برترین وب سایت های جهان قرار می گیرند. و با گذشت زمان ، من دیده ام که آنها جمع می شوند