4 نکته برای ایجاد یک استراتژی موفقیت آمیز بازاریابی ویدیویی برای کسب و کار خود

هیچ رازی نیست که استفاده از فیلم در بازاریابی محتوا در حال افزایش است. طی چند سال گذشته ، ویدیوی آنلاین جذاب ترین و جذاب ترین نوع محتوا برای کاربران ثابت شده است. رسانه های اجتماعی به یکی از م platformثرترین بسترها برای بازاریابی ویدئویی تبدیل شده اند و این یک واقعیت است که نباید جدی گرفته شود. ما نکات اساسی در مورد چگونگی تولید فیلم های م thatثر برای جلب توجه شما داریم