3 بعد ایجاد محتوا

در حال حاضر محتوای زیادی در وب تولید می شود که من واقعاً در یافتن مقالاتی با ارزش - البته از طریق جستجو ، اجتماعی یا تبلیغات - با مشکل روبرو می شوم. من از کم عمق بودن بسیاری از استراتژیهای بازاریابی محتوا در سایتهای شرکتی شوکه شده ام. برخی از آنها اخیراً اخبار و اخبار منتشر شده مطبوعاتی درباره این شرکت را منتشر کرده اند ، برخی دیگر دارای مجموعه ای از لیست ها هستند ، برخی دیگر دارای ویژگی های مربوط به محصولات خود هستند و دیگران فقط فکر سنگینی داشتند