بهترین. بیانیه مطبوعاتی همیشه.

ما هر روز انبوهی از انتشارات مطبوعاتی در صندوق ورودی خود می بینیم و حدس می زنم 99٪ آنها با یک نگاه حذف شوند. این بدان معنا نیست که آنها مفید نیستند ... ما همیشه به دنبال یک اخبار مرتبط هستیم که بر روی افراد جامعه ما تأثیر بگذارد. مزیت انتشارات مطبوعاتی توزیع کارآمد است ... عیب آن این است که آنها معمولاً ضعیف نوشته شده و بعلاوه - ضعیف هدف گذاری می شوند. وقتی از دیتو پرسیدیم