زیر دامنه ها را در Google Analytics فیلتر کنید

با استفاده از نرم افزار به عنوان فروشندگان سرویس (SaaS) مانند Compendium ، شما یک زیر دامنه را تفویض می کنید و وبلاگ خود را در یک زیر دامنه متفاوت از وب سایت خود میزبانی می کنید. معمولاً این کار با blog.domain.com و www.domain.com انجام می شود. به طور معمول شرکت ها یک حساب کاملاً جداگانه در Google Analytics برای نظارت بر زیر دامنه وبلاگ پیاده سازی می کنند. در واقع لازم نیست Google Analytics به شما امکان می دهد چندین زیر دامنه را در یک نمایه کنترل کنید. برای این کار ، شما به سادگی یک خط کد به اضافه می کنید