30 سیستم عامل ارتباطات اجتماعی سازمانی

سیستم های مدیریت پروژه آنلاین به سیستم عامل های همکاری اجتماعی تبدیل شده اند ، که شامل جریان فعالیت ، وظایف ، برنامه ریزی ، مدیریت اسناد و ادغام در سیستم های خارجی است. این صنعتی است که به سرعت در حال پیشرفت است و بازیگران زیادی در این صنعت وجود دارند. ما سعی کردیم بازیکنان برتر بازار پلت فرم ارتباطات اجتماعی سازمانی را در اینجا شناسایی کنیم! Azendoo - برنامه ریزی ، سازماندهی ، همکاری و پیگیری کارهای تیم خود را از یک مکان واحد انجام دهید. Bizzmine - بستر گردش کار انعطاف پذیر برای ساده سازی فرایندهای تجاری شما. بلوم فایر