TestFlight: تست بتا iOS و نظارت بر برنامه زنده

آزمایش برنامه های موبایل یک مرحله مهم در هر استقرار برنامه تلفن همراه است. در حالی که برنامه های کاربردی موفق موبایل جذابیت خارق العاده ای دارند و ارزش بسیار زیادی را برای مصرف کنندگان و مشاغل فراهم می کنند ، یک برنامه تلفن همراه حشره دار فقط یک فاجعه نیست که به راحتی بتوانید آن را برطرف کنید. استقرار یک برنامه خراب یا برنامه ای با قابلیت استفاده ضعیف ، کاهش چشمگیر ، بررسی های ناچیز و سرسام آور را افزایش می دهد ... و سپس وقتی در واقع برنامه را درست کردید ، پشت هشت توپ هستید. در قلمرو اپل