نحوه محاسبه ارزش مادام العمر کاربر برنامه موبایل شما

ما شرکت های نوپایی ، شرکت های تاسیس شده و حتی شرکت های بسیار تحلیلی و پیشرفته ای داریم که برای کمک به ما برای رشد تجارت آنلاین خود به ما مراجعه می کنند. صرف نظر از اندازه و پیچیدگی ، وقتی از هزینه خرید هر مشتری و ارزش مادام العمر (LTV) مشتری می پرسیم ، غالباً با نگاه خالی روبرو می شویم. بسیاری از شرکت ها بودجه را به صورت ساده محاسبه می کنند: با این دیدگاه ، بازاریابی به ستون هزینه می رود. اما بازاریابی هزینه ای مانند اجاره شما نیست ... بلکه است