بازاریابی ویدئویی: اثبات اجتماعی توسط شماره ها

امروز من با یک مشتری ملاقات داشتم و در حال بحث درباره فرصت آنها برای پیشی گرفتن آنلاین از رقبای خود با استفاده از فیلم بودم. این شرکت دارای مارک قدرتمندی است که به صورت آنلاین مورد اعتماد است و شکی نیست که تولید ویدئو باعث ایجاد ترافیک مستقیم تر ، ترافیک جستجوی بیشتر و - در نهایت - به آنها کمک می کند تا ارزش مشترک شدن در خدمات خود را برای چشم انداز خود بهتر توضیح دهند. ویدیو در بین مردم جهان در سراسر جهان محبوبیت بیشتری پیدا می کند. وقتی پول هست