آیا باید طراحی وب 2.0 کنار گذاشته شود؟

الیوت جی استوکس در حال فریاد کشیدن برای طراحان است ... جلوه وب 2.0 را کنار بگذارید و با مشتریانی که برای آن تلاش می کنند بجنگید. توجه: حتما از سایت الیوت دیدن کنید ، طراحی کاملاً خیره کننده است. من با الیوت مخالفم که باید نابود شود. با کار در زمینه بازاریابی ، تشخیص می دهید که ذهنیت گله ای برای طراحی وجود دارد. شرکتهایی مانند اپل جیبهای عمیقی دارند و انتظار نبوغ طراحی را دارند