یک سرمایه گذاری ارزان در زمینه صوتی ، جذابیت ویدیویی را افزایش می دهد

یکی از دلایلی که ما این مجموعه ویدیویی را شروع کرده ایم این است که ضبط و انتشار فیلم ها برای کمک به استراتژی کلی بازاریابی شما آسان است. امروز هر Mac یا PC مدرنی را باز کنید و یک دوربین داخلی و میکروفون آماده برای ضبط ویدیوی 1 دقیقه ای بعدی وجود دارد. برنامه ضبط داخلی را روشن کنید و دور شوید! هر چند یک مشکل کوچک وجود دارد. میکروفون هایی که به صورت داخلی می آیند کاملاً وحشتناک هستند. آیا تو