من یک سال از کنفرانس ها فاصله گرفتم ، آنچه اتفاق افتاده است

دوازده ماه گذشته بیشترین شلوغی در تاریخ تجارت ما بوده است. ما نشریه Martech خود را با مارک تجاری جدید تغییر دادیم ، پس از 7 سال دفاتر خود را منتقل کردیم و صادقانه خدمات خود را از ابتدا بازسازی کردیم. من تصمیم گرفتم در طول سال از کنفرانس ها صرف نظر کنم و به کسب و کار بپردازم. در واقع ، من در کل مدت زمانی که دوست داشتم استراحت کنم و به مادرم مراجعه کنم ، حتی سفری به فلوریدا نداشته ام. (مامان از این موضوع خیلی خوشحال نبود!) قبلا