شکایت آسان نیست

هنگامی که ما در حال توصیه یک استراتژی شبکه اجتماعی برای مشتریان خود هستیم ، اولین قدم ما اطمینان از داشتن استراتژی خدمات مشتری است. مصرف کنندگان و مشاغل اهمیتی نمی دهند که مسئول حضور توییتر ، فیس بوک یا LinkedIn شما هستند ... اگر شکایتی دارند ، می خواهند آن را مطرح کنند و به طور حرفه ای و کارآمد رسیدگی کنند. فقدان استراتژی برای رسیدگی به این شکایات ، هرگونه استراتژی بازاریابی در شبکه های اجتماعی را که امیدوار بوده اید از بین می برد.

15 دلیل تجاری برای استفاده از توییتر

مشاغل به دلایل استفاده از توییتر همچنان در تلاش هستند. کپی از Twitterville: چگونه مشاغل می توانند در محله های جدید جهانی پیشرفت کنند توسط شل اسرائیل انتخاب کنید. این یک کتاب خارق العاده است که تولد و رشد توییتر را به عنوان یک رسانه باور نکردنی جدید برای برقراری ارتباط از طریق تجارت ثبت می کند. وقتی کتاب را می خواندم ، شل چندین دلیل را برای تمایل یک شرکت برای استفاده از توییتر ذکر کرد. من فکر می کنم بسیاری از آنها ارزش ذکر کردن دارند ...