نحوه عبور و ذخیره شناسه تماس Salesforce با فرم های جاذبه و وردپرس

آژانس شریک Salesforce من در حال کار با یک سازمان سازمانی برای پیاده سازی Salesforce ، Cloud Marketing ، Mobile Cloud و Ad Studio است. وب سایت های آنها همه بر روی وردپرس با فرم های جاذبه ساخته شده است ، یک فرم فوق العاده و یک ابزار مدیریت داده که دارای چندین قابلیت است. از آنجا که آنها از طریق Marketing Cloud در ایمیل و Mobile Cloud در پیام کوتاه کمپین هایی را مستقر می کنند ، ما در حال پیکربندی حساب و فرآیند آنها هستیم تا همیشه شناسه تماس با Salesforce را به هر مکان منتقل کنیم.

چرا GDPR برای تبلیغات دیجیتال خوب است

یک دستورالعمل قانونی گسترده به نام "مقررات عمومی حفاظت از داده ها" یا GDPR ، از 25 مه به اجرا درآمد. این مهلت برای بسیاری از بازیکنان تبلیغات دیجیتال درگیر شده و بسیاری دیگر نگران بودند. GDPR دقیقاً عوارضی را ایجاد می کند و تغییراتی را ایجاد می کند ، اما این تغییر است که بازاریابان دیجیتال باید استقبال کنند ، نه ترس. دلیل این امر این است: پایان مدل مبتنی بر Pixel / کوکی برای صنعت خوب است واقعیت این است که مدت ها بود که این مورد به تأخیر افتاده بود. شرکت ها قدم های خود را می کشند و