صفحات شتاب دهنده موبایل یک امر ضروری است ، اما تجزیه و تحلیل را فراموش نکنید!

این ماه گذشته من با مشتری کار کرده ام که در سال گذشته کاهش قابل توجهی در ترافیک جستجوی ارگانیک داشته است. ما چندین مورد با سایت را برطرف کرده ایم که می تواند بر رتبه بندی تأثیر بگذارد. با این حال ، من یک عامل کلیدی در بررسی تجزیه و تحلیل آنها را از دست دادم - صفحات سریع موبایل (AMP). AMP چیست؟ با تبدیل شدن عادی به وب سایت های پاسخگو ، اندازه و سرعت سایت های تلفن همراه بسیار تحت تأثیر قرار می گیرد و اغلب سرعت سایت ها را کاهش می دهد