بهترین روشهای صفحه فرود: نحوه بهینه سازی برای تبدیل ها

با ادامه تکامل بازاریابی ورودی ، انجام آن نیز به طور موثر دشوارتر می شود. بازاریابی اکنون چند کاناله و چند وجهی است. این کار به سادگی پست کردن چند بار در هفته در شبکه های اجتماعی یا ارسال ماهانه یک ایمیل نیست. شما باید یک استراتژیک یک دسته از تاکتیک های مختلف را اجرا کنید که همه مکمل یکدیگر هستند ، در حالی که اگر یک تاکتیک کارایی ندارد ، می توانید آن را تنظیم کنید و سازگار شوید. طاقت فرسا بودن است