محبوب ترین و ضروری ترین برچسب ها برای استقرار در تجارت الکترونیک

به منظور استقرار ، اندازه گیری و بهینه سازی هرگونه تغییر برای بهبود نتایج تجارت الکترونیک ، گرفتن داده های مرتبط با هر کاربر و اقدام بسیار حیاتی است. نمی توانید آنچه را اندازه نمی گیرید بهبود ببخشید. از آن بدتر ، اگر اندازه گیری خود را محدود کنید ، می توانید به ضرر فروش آنلاین خود تصمیم بگیرید. همانطور که Softcrylic ، یک پخش کننده داده و تجزیه و تحلیل خنثی اظهار داشت ، مدیریت برچسب در اختیار بازاریابان دیجیتال با دیدگاه پیشرفته در مورد ردیابی بازدیدکنندگان ، هدف گیری رفتاری ، بازاریابی مجدد ، شخصی سازی و اعتبار سنجی داده ها است.