شما همچنان از آن کلمه "خلاق" استفاده می کنید ...

Robert Half Technology و The Creative Group یک مطالعه و اینفوگرافیک با عنوان Digital Marketing Dissonance را منتشر کردند که در آن 4 از 10 CIO می گویند شرکت آنها فاقد پشتیبانی مورد نیاز برای پروژه های بازاریابی دیجیتال است. اگرچه شک ندارم که صحت داشته باشد ، اما این مطالعه برخی از داده ها را به دو بخش تقسیم می کند: مدیران فناوری اطلاعات و مدیران خلاق. مطمئن نیستم که به اعتقاد من نوعی ارتباط بین یک فرد IT یا یک فرد خلاق وجود دارد.