بهترین زمان برای ارسال ایمیل های شما (براساس صنعت) چیست؟

زمان ارسال ایمیل می تواند تأثیر قابل توجهی در نرخ باز و کلیک برنامه های ایمیل دسته ای داشته باشد که تجارت شما برای مشترکان ارسال می کند. اگر میلیون ها ایمیل ارسال می کنید ، بهینه سازی زمان ارسال می تواند تعامل را با چند درصد تغییر دهد ... که به راحتی می تواند به صدها هزار دلار ترجمه شود. سیستم عامل های ارائه دهنده خدمات ایمیل در توانایی نظارت و بهینه سازی زمان ارسال ایمیل بسیار پیچیده تر هستند. سیستم های مدرن