Formstack: یک فرم به Dropbox اضافه کنید

ما تقریباً هر روز از Dropbox برای جمع آوری و به اشتراک گذاری پرونده ها با مشتریان خود استفاده می کنیم. در بعضی مواقع ، مشتریان ما حساب Dropbox ندارند یا خط مشی شرکت آنها به آنها اجازه ثبت نام نمی دهد. برای جمع آوری این پرونده ها ، ما فقط یک فرم با Formstack (حامیان فناوری ما) درست می کنیم و فرم را با Dropbox ادغام می کنیم. نحوه افزودن فرم به Dropbox ادغام Dropbox به فرم شما مانند بقیه Formstack کشیدن و رها کردن است