MQL ها Passé هستند - آیا شما MQM ها را تولید می کنید؟

MQM واحد پول جدید بازاریابی است. جلسات واجد شرایط بازاریابی (MQM) با چشم انداز و مشتری ، چرخه فروش را سریعتر انجام می دهند و خط لوله درآمد را بهتر افزایش می دهند. اگر آخرین مایل از مبارزات بازاریابی خود را که منجر به برد بیشتر مشتری می شود ، دیجیتالی نمی کنید ، وقت آن است که آخرین نوآوری در بازاریابی را در نظر بگیرید. ما به خوبی در حال تغییر بازی از دنیای MQL به دنیایی هستیم که در آن هدایت های آماده مکالمه ارز اصلی بازاریابی است.

چرا بازاریابی B2B شما به یک سیستم هشدار زودرس نیاز دارد

این جمله که شما چرت می زنید ، از دست می دهید مستقیماً در بازاریابی صدق می کند ، اما متأسفانه بسیاری از بازاریاب ها متوجه این موضوع نیستند. غالباً ، آنها تا آخرین لحظه منتظر می مانند تا از آینده با ارزش یا مشتری نزدیک به خروج از آن مطلع شوند و این تأخیرها می تواند به طور جدی بر خط اصلی یک سازمان تأثیر بگذارد. هر بازاریاب B2B به یک سیستم هشدار سریع نیاز دارد که به شما کمک می کند تا منجر به نتیجه شود. بازاریابان مدرن خیلی کم ، خیلی دیر معمولاً فعالیت ها را اندازه گیری می کنند