5 چک لیست تعطیلات بازاریابی از طریق ایمیل

این پاییز است که به معنای بازگشت به خرید در مدرسه است و دانش آموزان در حال بازگشت به کلاس هستند. با این حال ، زمان بندی آگاه باشید که حتی اگر فقط ماه اوت است ، چندین نفر در حال شروع به بررسی ایده های هدیه هستند. اگر آنها آن را با قیمت مناسب پیدا کنند ، پیش می روند و خرید می کنند تا از بازی جلوتر باشند. برای جلب آن خریداران ، ایمیل های خود را برای مخاطبان قرار دهید و ایمیل هایی را بسازید. از