5 راه برای همسان سازی فروش و بازاریابی برای افزایش درآمد

هر بار که مشتری می پذیریم ، اولین قدم ما مشتری شدن است. ما بلافاصله با تیم فروش آنها تماس نمی گیریم. ما برای خبرنامه ایمیل آنها ثبت نام خواهیم کرد (در صورت داشتن یک مورد) ، یک دارایی را بارگیری می کنیم ، یک نسخه آزمایشی را برنامه ریزی می کنیم و سپس منتظر می مانیم تا تیم فروش با ما تماس بگیرند. ما در مورد این فرصت به عنوان یک پیشرو بحث خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد کل چرخه فروش را با آنها پشت سر بگذاریم.