فراتر از جمعیت شناسی: انواع تقسیم پیشرفته مخاطب که تعامل قابل اندازه گیری را ایجاد می کند

از هرکدام از گوروهایی که بخاطر اتوماسیون بازاریابی به آن اعتقاد دارید و کسری که در اختیار بازاریابان قرار می گیرد تشکر کنید. معمولاً ما از اتوماسیون بازاریابی برای جذب و پرورش سود استفاده می کنیم. این را می توان با مبارزات قطره ای و اعلان رفتاری برای اقدام آنها به دست آورد. Mail Merge یکی دیگر از ویژگی های ارسال شده توسط بهشت ​​است. فرصتی برای درج نام هر یک از گیرندگان در موضوع و خط اول ایمیل شما یک ابزار تبدیل بدون شکست است ... یا نه؟ حقیقت این نیست

14 اصطلاح مختلف در سیستم عامل های اتوماسیون بازاریابی استفاده می شود

من مطمئن نیستم که چرا بازاریاب ها همیشه احساس می کنند اصطلاحات خود را برای تقریباً همه چیز درست می کنند ... اما ما این کار را می کنیم. حتی اگر سیستم عامل های اتوماسیون بازاریابی از ویژگی های نسبتاً منسجمی برخوردار هستند ، هر یک از محبوب ترین ارائه دهندگان اتوماسیون بازاریابی ، هر ویژگی را چیزی متفاوت می نامند. اگر سیستم عامل ها را ارزیابی می کنید ، وقتی به صداقت می پردازید ، همه ویژگی های مشابه وجود دارد ، ممکن است کاملا گیج کننده باشد. گاهی اوقات ، به نظر می رسد