شما همچنان از آن کلمه "خلاق" استفاده می کنید ...

Robert Half Technology و The Creative Group یک مطالعه و اینفوگرافیک با عنوان Digital Marketing Dissonance را منتشر کردند که در آن 4 از 10 CIO می گویند شرکت آنها فاقد پشتیبانی مورد نیاز برای پروژه های بازاریابی دیجیتال است. اگرچه شک ندارم که صحت داشته باشد ، اما این مطالعه برخی از داده ها را به دو بخش تقسیم می کند: مدیران فناوری اطلاعات و مدیران خلاق. مطمئن نیستم که به اعتقاد من نوعی ارتباط بین یک فرد IT یا یک فرد خلاق وجود دارد.

چه بازاریابانی می توانند از تحقیقات تحول فناوری اطلاعات دل یاد بگیرند؟

دل تحول فناوری اطلاعات را به عنوان فرآیند افزایش فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف می کند تا زندگی انسان را کارآمدتر و بهتر کند. تحول فناوری اطلاعات همچنین متمرکز بر بهبود زیرساخت ها است تا کارایی سیستم ها را به دلیل کاهش اتلاف منابع تشویق کند. من طی چند ماه گذشته با مارک شفر و مشتری او ، Dell Technologies کار کرده ام تا پادکست هایی را منتشر کنم که بینشی را درباره افرادی که تحول فناوری اطلاعات را تحریک می کنند ،