صنعت در حال رشد قرار دادن محصول

محصولات اپل در 30 درصد از 33 فیلم برتر سال 2010 ظاهر شده است. نایک ، چوی و فورد در 24 درصد. سونی ، دل ، لندرور و گلوک با 15 درصد. جایگذاری محصول اکنون یک صنعت 25 میلیارد دلاری است. در حقیقت ، فیلم بعدی جیمز باند با درآمد 45 میلیون دلاری از قرار دادن محصول ، یك سوم بودجه آن را پوشش می دهد. پونتیاک امیدوار بود که در مدت 1,000 روز 10 Solstices بفروشد. درعوض آنها پس از قرار گرفتن در معرض آن ، در مدت 1,000 دقیقه 41 عدد فروخته شد