6 بهترین روشی که باید در هنگام ساخت صفحه لغو اشتراک دنبال کنید

ما برخی از آمارها را درمورد دلایل لغو عضویت افراد در نامه های الکترونیکی یا خبرنامه های بازاریابی شما به اشتراک گذاشتیم. حتی ممکن است برخی از اینها تقصیر شما نباشد ، زیرا مشترکان مملو از ایمیل های زیادی هستند که فقط به تسکین نیاز دارند. وقتی مشترک آن پیوند لغو اشتراک را در ایمیل شما پیدا می کند و کلیک می کند ، برای ذخیره آنها چه کاری انجام می دهید؟ من اخیراً این کار را با Sweetwater انجام داده ام ، یک سایت تجهیزات صوتی که بسیار عالی بوده است

آیا صفحه لغو اشتراک شما به این شکل است؟

من در یک کمپین کاملاً پیچیده گام از یک شرکت با یک پیشنهاد جذاب مشترک شدم. ایمیل ها متن ساده ای بودند اما از کپی طولانی بسیار خوبی برخوردار بودند. هر بار که در سایت آنها اقدامی انجام می دادم ، محتوای متفاوتی بر اساس فعالیت (یا عدم فعالیت) خود به دست می آوردم. امروز یک ایمیل کاملاً مکتوب دریافت کردم اما تصمیم گرفتم از پیشنهاد خود صرف نظر کنم و اشتراک در ایمیل ها را لغو کنم. نحوه خداحافظی این است: اوچ! این پیام پشت این است ،