لیست ایمیل خود را با AOL در لیست سفید قرار دهید

شاید به این دلیل که AOL هنوز هم یکی از بزرگترین ISP ها و جزئی ترین ایمیل ها است ، AOL واقعاً یک سرویس آنلاین Postmaster خارق العاده دارد. من مجبور شدم با آنها تماس بگیرم وقتی که یک مشتری گزارش داد که با ایمیل از طریق آدرس های ایمیل AOL مشکلی دارند. مطمئناً فهمیدیم که آدرس های IP برنامه ما مسدود شده اند. این تا حدودی وحشتناک به نظر می رسد ، گویا ما هرزنامه نویس یا چیزی هستیم ... اما اینطور نیستیم.