مطالعه پالس بازاریابی دیجیتال 2013

داریم خرد می شویم کمبود تخصص و آموزش ، ساختارها و فرایندهای سازمانی ناهماهنگ و شیوه های میراثی ریشه دار امروزه بازاریابان را فلج می کند. این ابزارها و فناوری ها هر هفته در حال تکامل و ظهور هستند - اما کافی نیست. این دلیل اصلی ما برای شروع است DK New Mediaclients مشتریان ما به سادگی نیاز به افزایش دارند تا به آنها کمک کند تا به جلو حرکت کنند و به طور موثرتری بودجه بازاریابی خود را در بین استراتژی ها اعمال کنند. بینش در این مقاله منبع است

صحبت کردن به زبان مخاطب خود

فقط مناسب این است که من در مورد ارتباطات نشسته در یک اتاق کنفرانس در فرانسه مطلبی بنویسم. شب گذشته ما شام را با یک شرکت در Le Procope ، قدیمی ترین رستوران پاریس (حدود 8) ، ساعت 1686 عصر صرف کردیم. ما هیجان زده شدیم - این رستوران مشتریانی مانند دانتون ، ولتر ، جان پل جونز ، بنجامین فرانکلین و توماس جفرسون را داشت. ما برای تهیه کابین در اینجا در پاریس مشکل داشته ایم (غیر معمول نیست). کابین ها می آیند و می روند