افسانه SEO: آیا باید صفحه ای را که دارای رتبه بالایی است به روز کنید؟

یکی از همکاران من با من تماس گرفت که در حال استقرار سایت جدیدی برای مشتری خود بود و از من مشاوره گرفت. وی اظهار داشت كه یك مشاور سئو در حال كار با این شركت به آنها توصیه كرده است اطمینان حاصل كنند كه صفحاتی كه برای آنها رتبه بندی می كنند تغییر نكرده در غیر این صورت ممكن است رتبه خود را از دست بدهند. این بی معنی است. در دهه گذشته به برخی از بزرگترین مارکهای جهان در مهاجرت ، استقرار و ایجاد استراتژیهای محتوایی کمک کرده ام