WittyParrot: اتوماسیون دانش برای ارتباطات فروش و بازاریابی

در گزارشی از م Instituteسسه جهانی مک کینزی ، اقتصاد اجتماعی: باز کردن قفل ارزش و بهره وری از طریق فن آوری های اجتماعی ، محققان دریافتند که متوسط ​​دانشمندان ماهانه 28 ساعت در جستجو و بازآفرینی اسناد هدر می دهند. فقط 10٪ از اسناد در یک شرکت در قالب مفیدی بود. و تا 80٪ از وثیقه فروش و بازاریابی حتی هرگز استفاده نشده است. بازاریاب ها با اطمینان از پیام رسانی و ثبات نام تجاری در سازمان و همچنین اندازه گیری با چالش روبرو می شوند

KANA Express: مدیریت تجربه مشتری

ما با بسیاری از شرکت های متوسط ​​و بزرگ که تصمیم می گیرند وارد یک برنامه بازاریابی اجتماعی شوند فقط به این نتیجه می رسیم که تقاضای فوری خدمات مشتری را پیش بینی نمی کنند. یک مشتری ناراضی اهمیتی نمی دهد که شما یک حساب توییتر باز کرده اید یا یک صفحه فیس بوک برای خدمات بازاریابی خود منتشر کرده اید ... آنها می خواهند از این رسانه برای درخواست خدمات استفاده کنند. و از آنجا که این یک انجمن عمومی است ، بهتر است آن را در اختیار آنها قرار دهید. سریع. این