Gainsight: بستر بصیرتی و بینشی مشتری

Gainsight نسخه Spring Spring از سیستم عامل موفقیت مشتری خود را راه اندازی کرد ، که حتی برای بازاریابان نیز می تواند دید 360 درجه مشتری و همکاری با سایر سهامداران موفقیت مشتری در سراسر سازمان را با استفاده از قدرت تجزیه و تحلیل داده ها فراهم کند. در شرکت های بزرگتر که بسیاری از بخشهای مختلف - از فروش تا تولید محصول و بازاریابی - بازاریابان با داده های مختلفی در مورد فعالیت مشتری به چالش می کشند ، اما باید برای حفظ مشتریان تلاش مشترک کنند