صفحه نمایش: محتوای فروش ، آموزش ، تعامل خریدار و اندازه گیری آن

هنگامی که کسب و کار شما تیم های فروش را راه اندازی می کند ، خواهید فهمید که جستجوی محتوای موثر یک ضرورت یک شبه است. تیم های توسعه کسب و کار به جستجوی مقالات سفید ، مطالعات موردی ، اسناد بسته ، بررسی اجمالی محصولات و خدمات می پردازند ... و آنها می خواهند آنها را با توجه به صنعت ، بلوغ مشتری و اندازه مشتری سفارشی کنند. قابلیت فروش چیست؟ قابلیت فروش ، فرآیند استراتژیک تجهیز سازمانهای فروش به ابزار ، محتوا و اطلاعات مناسب برای فروش موفقیت آمیز است. این نمایندگان فروش را قادر می سازد تا

گونگ: بستر هوشمند مکالمه برای تیم های فروش

موتور تجزیه و تحلیل مکالمه گونگ تماس های فروش را در سطح فردی و جمع تجزیه و تحلیل می کند تا به شما کمک کند بفهمید چه چیزی موثر است (و چه چیزی نه). گونگ با یک ادغام تقویم ساده شروع می کند ، جایی که تقویم هر تکرار فروش را جستجو می کند و به دنبال جلسات فروش آینده ، تماس ها یا دموها برای ضبط است. سپس گونگ به عنوان یک شرکت کننده در جلسه مجازی برای ضبط جلسه به هر تماس فروش برنامه ریزی شده می پیوندد. صدا و تصویر (مانند اشتراک صفحه ، ارائه ها و دموها) ضبط می شوند

TeamKeeper: با استفاده از تجزیه و تحلیل مدیریت ، حفظ استعداد را مدرن کنید

استخدام جدید مصاحبه را پذیرفته است ، اما عملکرد مطابق انتظار را نداشته است. اعضای تیم سهمیه بندی نمی کنند زیرا مربیگری مناسبی دریافت نمی کنند. فروشندگان با استعداد شرکت را ترک می کنند زیرا احساس نمی کنند درگیر کار هستند. مدیر فروش در تمام سناریوهای فوق نقش اساسی دارد. مدیران قوی کلید موفقیت یک سازمان هستند ، اما تنها 12٪ از کارمندان ایالات متحده کاملاً موافقند که مدیران آنها در تعیین اولویت های کاری به آنها کمک می کنند -