CRM چیست؟ مزایای استفاده از یکی چیست؟

من در حرفه خودم چندین اجرای عالی CRM دیده ام ... و موارد کاملاً وحشتناکی. مانند هر فناوری ، اطمینان از اینکه تیم شما زمان کمتری برای کار بر روی آن و زمان بیشتری برای تهیه ارزش با آن دارد ، کلید اجرای عالی CRM است. من سیستم های CRM ضعیف پیاده سازی شده ای را مشاهده کردم که تیم های فروش را مسدود می کند ... و CRM های استفاده نشده که تلاش ها را تکرار می کند و کارکنان را گیج می کند. CRM چیست؟ در حالی که همه ما با نرم افزاری تماس می گیریم که اطلاعات مشتری را ذخیره می کند