با Rivalfox مراقب مسابقات آنلاین خود باشید

Rivalfox داده ها را از منابع مختلف در مورد رقبای شما جمع آوری می کند و داده ها را از طریق یک مرکز داده رقیب به راحتی در دسترس قرار می دهد. منابع شامل ترافیک ، جستجو ، وب سایت ، خبرنامه ، مطبوعات ، اجتماعی و حتی افراد و تغییرات شغلی است. Rivalfox یک راه حل SaaS است که هوش رقابتی پیشرفته را در اختیار شما قرار می دهد. ما اعتقاد داریم که با یادگیری از رقبای خود ، می توانید سریعتر رشد کنید ، از اشتباهات جلوگیری کرده و برتری کسب کنید. با استفاده از Rivalfox ، شرکت ها در هر اندازه می توانند